memòria

2014

Composició del consell d’administració


PRESIDENT

M.I. Sr Jordi Alcobé Font

Ministre d’Economia i Territori


MEMBRES

Sr. Jordi Nadal Bentadé

Director General d’Andorra Telecom

Sr. Manel Riera Martinez

Director del Departament d’Ordenament Territorial, designat pel Ministeri d’Ordenament Territorial

Sr. Antoni Ambatlle Martín

Secretari General d’Andorra Telecom

Sr. Josep Xavier Jiménez Morán

Director del Departament de Tributs, designat pel Ministeri de Finances i Funció Pública

Sr. Joan Marc Lauga Courtil

Tècnic especialista en telecomunicacions designat per Andorra Telecom
Presentació


El 2014 ha estat un any en què s’han dut a terme importants projectes per a la companyia.

Un dels projectes estratègics per al futur d’Andorra Telecom, i en què s’ha treballat amb intensitat els darrers anys, ha culminat el mes de novembre amb l’aprovació per unanimitat del Consell General d’Andorra de la llei que ens permet iniciar la transformació de parapública en societat anònima unipersonal (SAU).

En referència als nostres serveis, també aquest 2014 ha estat un any de reptes.

Un dels projectes en què es treballa des del 2008 és la migració de la tecnologia del coure cap a la fibra òptica. Una de les fases d’aquest projecte ha estat l’apagada del servei d’ADSL del país, fet que es va produir el dia 3 de novembre.

Durant aquest any també s’ha iniciat el desplegament de la xarxa 4G als principals nuclis de població de les set parròquies del país. La quarta generació de telefonia mòbil permet navegar a velocitats de fins a 75 MBps.

Destaquem, finalment, la implementació del projecte de transformació dels sistemes de suport a les activitats de negoci i operacions, que permetrà guanyar agilitat, sostenibilitat econòmica i la possibilitat de diversificar els models de negoci i tipologia de serveis.

L’any 2014 es tanca amb uns bons resultats i una estructura financera sòlida. Una situació que ens permet afrontar els reptes futurs i la renovació tecnològica que requereix el nostre sector.Gestió de processos


En l’àmbit de processos, aquest any 2014 hem centrat l’activitat en l’inici del projecte Beagle. Hem liderat la gestió del canvi, la qualitat de la implementació del projecte i la coordinació del pla de proves.

En l’àmbit de qualitat, durant el 2014 s’ha continuat treballant per implementar un sistema integrat de gestió, centrant els esforços a desenvolupar una reenginyeria de la gestió documental organitzada per processos.